Święta kościelne w Polsce w 2024 roku

Wśród różnych uroczystości obchodzonych przez Kościół, istnieje grupa znana jako święta nakazane. Te dni wymagają od wiernych katolickich nie tylko obecności na Mszy Świętej, ale także zachęcają do unikania nieistotnych czynności codziennych. Zasady dotyczące tych świąt są ustalane przez przepisy prawa kanonicznego. Dodatkowo, każda niedziela jest dniem, kiedy wierni mają obowiązek uczestniczenia w Mszy Świętej.

Spełnienie tego obowiązku można osiągnąć poprzez uczestnictwo w Mszy w dowolnym obrządku katolickim. Możliwe jest również uczestniczenie w Mszy w dzień świąteczny lub podczas wieczoru poprzedzającego święto, czyli w jego wigilię, zgodnie z kanonem 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2024 r.

Święta nakazane w Kościele Katolickim to specjalne dni w ciągu roku, które wymagają od wiernych uczestnictwa we Mszy Świętej oraz powstrzymania się od niektórych prac świeckich. Są one ustanowione przez Kościół, aby przypominać o ważnych wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa, Maryi oraz świętych. Obchodzenie tych dni jest wyrazem pobożności i szacunku dla fundamentalnych aspektów wiary katolickiej. Święta nakazane różnią się w zależności od regionu, ale do najbardziej znanych należą Boże Narodzenie, Wielkanoc, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych oraz Uroczystość Świętego Piotra i Pawła. W Kościele Katolickim przestrzeganie świąt nakazanych jest częścią praktyk religijnych i wyrazem zaangażowania wiernych w życie wspólnoty kościelnej.

Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
31 marca Wielkanoc
12 maja
Wniebowstąpienie
30 maja
Boże Ciało
15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada
Wszystkich Świętych
24 listopada
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
1 grudnia
I niedziela Adwentu
8 grudnia
II niedziela Adwentu
15 grudnia
III niedziela Adwentu
22 grudnia
IV niedziela Adwentu
25 grudnia
Boże Narodzenie (I dzień)

Inne ważne święta w Kościele Katolickim w 2024 r.

Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca Uroczystość św. Józefa
1 kwietnia
Poniedziałek Wielkanocny
19 maja
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
20 maja
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia
Boże Narodzenie (II dzień)

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_katolickie_w_Polsce