Metropolie w Polsce

W Kościele katolickim metropolie to jednostki administracyjne, które obejmują kilka diecezji (nazywanych także sufraganiami) oraz prowadzoną przez metropolitę archidiecezję. Metropolita zwykle sprawuje swoje obowiązki jako arcybiskup metropolitański w jednym z ważniejszych miast danego kraju. W Polsce istnieje 14 metropolii.

Metropolie w Polsce pełnią ważną rolę w zarządzaniu Kościołem katolickim na terenie kraju. Ich zadaniem jest m.in. wspieranie współpracy między biskupami, organizowanie synodów prowincjalnych, sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa kanonicznego w diecezjach oraz dbanie o jedność wiary i dyscypliny kościelnej.

Warto dodać, że metropolie w Kościele katolickim mają swoje korzenie w starożytnym chrześcijaństwie, gdzie metropolici byli odpowiedzialni za koordynowanie i nadzorowanie działalności Kościoła w ważniejszych ośrodkach miejskich.