Wulgata – co to jest?

Wulgata – co to jest?

Wulgata, znana również jako łaciński przekład Biblii dokonany przez św. Hieronima, jest jednym z najważniejszych dzieł w historii chrześcijaństwa i literatury europejskiej. Jej stworzenie zainicjowane zostało przez papieża Damazego I w IV wieku, z zamiarem standaryzacji tekstów biblijnych dla wczesnochrześcijańskiej społeczności. Przez niemal 1600 lat, Wulgata była oficjalnym tekstem biblijnym Kościoła katolickiego, mając ogromny wpływ na rozwój teologii, duchowieństwa oraz kultury. Znajomość tego historycznego tłumaczenia jest kluczowa dla zrozumienia jak ewoluowała interpretacja Pisma Świętego oraz jak głęboko zakorzenione są jej teksty w zachodniej tradycji intelektualnej i duchowej. 

Wulgata (łac. versio vulgata, przekład rozpowszechniony, popularny) – przekład Biblii na łacinę, dokonany przez Hieronima ze Strydonu w latach 382–406 z języków oryginałów: hebrajskiego i greki. 

(definicja z Wikipedii)

Wulgata – historyczne Tło 

Zlecenie przez papieża Damazego I

Proces tworzenia Wulgaty rozpoczął się za pontyfikatu papieża Damazego I, który w 382 roku naszej ery powierzył św. Hieronimowi zadanie stworzenia znormalizowanej wersji tekstu biblijnego dla Kościoła katolickiego. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie jednolitego przekładu, który mógłby być używany w liturgii i nauczaniu teologicznym.

Praca św. Hieronima nad przekładem

Św. Hieronim, będący wybitnym uczonym i jednym z najbardziej znanych tłumaczy wczesnochrześcijańskich, zabrał się za pracę, korzystając z najlepszych dostępnych źródeł. Rozpoczął od rewizji tekstu Nowego Testamentu, a następnie zajął się przekładem ksiąg Starego Testamentu z języka hebrajskiego i aramejskiego na łacinę. Prace nad przekładem trwały przez ponad 20 lat, a efektem była Wulgata, która stała się oficjalnym tekstem biblijnym Kościoła katolickiego.

Pierwsze reakcje i akceptacja Wulgaty

Początkowo Wulgata spotkała się z pewnym oporem, jednak z biegiem czasu zdobyła szerokie uznanie i zaczęła być traktowana jako autorytatywny tekst biblijny w Kościele Zachodnim. Jej uznania dopełniło Sobor Trydencki w XVI wieku, który oficjalnie przyjął Wulgatę jako autoryzowany tekst biblijny Kościoła katolickiego. Od tego momentu, przez następne kilka stuleci, Wulgata była nie tylko głównym tekstem liturgicznym, ale także podstawą dla licznych przekładów biblijnych na języki narodowe.

św. Hieronim - Wulgata
Św. Hieronim w trakcie pracy (źródło: Wikipedia)

Charakterystyka Wulgaty

Wulgata, jako wyjątkowy dokument historyczny, odznacza się pewnymi charakterystycznymi cechami, które uczyniły ją fundamentalnym tekstem w tradycji chrześcijańskiej. Jej charakterystyka obejmuje aspekty językowe, strukturalne oraz komparatystyczne w kontekście innych wczesnych przekładów biblijnych.

Język i styl

 • Język Łaciński: Wulgata została przetłumaczona na łacinę, która była wspólnym językiem komunikacji w ówczesnym Rzymie. Dzięki temu przekład stał się dostępny dla szerokiej publiczności.
 • Czystość i prostota: Św. Hieronim dążył do prostoty i zrozumiałości tekstu, unikając skomplikowanych konstrukcji językowych. Jego styl cechuje się jasnością i elegancją, co miało na celu ułatwienie zrozumienia przesłania biblijnego.
 • Wierność źródłom: Tłumacz starał się zachować wierność oryginalnym tekstom hebrajskim i greckim, a jednocześnie nadać przekładowi płynność charakterystyczną dla łaciny.

Zawartość i struktura

 • Zakres przekładu: Wulgata obejmuje zarówno Stary, jak i Nowy Testament, oferując pełne spektrum tekstów biblijnych.
 • Porządek ksiąg: Wulgata przedstawia księgi biblijne w określonym porządku, co miało wpływ na późniejsze chrześcijańskie tradycje biblijne.
 • Przypisy i komentarze: Św. Hieronim dołączył także do swojego przekładu komentarze i przypisy, wyjaśniające kontekst czy trudniejsze fragmenty tekstu.

Porównanie z innymi wczesnymi przekładami

Wersje Wcześniejsze: Przed powstaniem Wulgaty, istniały inne wersje tekstu biblijnego w łacinie, które były znane jako Wetus Latina. Wulgata była jednak znacznie dokładniejsza i spójna, co przyczyniło się do jej uznania jako oficjalnego tekstu biblijnego Kościoła katolickiego.

Wpływ na późniejsze przekłady: Wulgata wywarła ogromny wpływ na późniejsze przekłady Biblii na języki narodowe. Jej tekst stał się punktem odniesienia dla wielu tłumaczy i uczonych przez następne stulecia.

Wulgata, z jej unikalną charakterystyką i historyczną wartością, pozostaje jednym z kamieni milowych w historii biblijnych przekładów, zachowując swoje znaczenie aż do dzisiejszych czasów.

Podsumowanie

 • Wulgata została zlecona przez papieża Damazego I św. Hieronimowi w IV wieku n.e., aby stworzyć znormalizowaną wersję tekstu biblijnego dla Kościoła katolickiego.
 • Praca nad przekładem trwała przez ponad dwie dekady, obejmując zarówno Stary, jak i Nowy Testament.
  Akceptacja Wulgaty jako oficjalnego tekstu biblijnego nastąpiła stopniowo, z formalnym uznaniem podczas Soboru Trydenckiego w XVI wieku.
 • Tekst jest napisany w łacinie, charakteryzuje się prostotą, elegancją i wiernością oryginalnym źródłom hebrajskim i greckim.
  Wulgata obejmuje kompletny zestaw ksiąg biblijnych, ustawionych w specyficznym porządku, z dodatkowymi komentarzami i przypisami od św. Hieronima.
 • Wulgata wykazuje znaczącą dokładność i spójność w porównaniu z wcześniejszymi łacińskimi przekładami, znanymi jako Vetus Latina.
 • Wulgata miała głęboki wpływ na rozwój teologii, liturgii i kultury chrześcijańskiej w Europie Zachodniej.
 • Stała się podstawą dla wielu późniejszych przekładów biblijnych na języki narodowe, służąc jako punkt odniesienia dla tłumaczy i uczonych przez wiele stuleci.
 • Utrzymanie swojego statusu jako oficjalny tekst biblijny Kościoła katolickiego aż do połowy XX wieku, z wpływem na chrześcijańską edukację i naukę.
 • Po Soborze Watykańskim II, Kościół zaczął promować przekłady Biblii z oryginalnych języków, choć Wulgata wciąż pozostaje ważnym elementem chrześcijańskiego dziedzictwa.
 • Wulgata, ze swoim bogatym historycznym tłem, charakterystycznymi cechami i niezaprzeczalnym znaczeniem, pozostaje kamieniem milowym w tradycji chrześcijańskiej, a jej wpływ odczuwalny jest aż do dzisiejszych czasów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Kim był św. Hieronim i dlaczego to on przetłumaczył Biblię na łacinę?

  Św. Hieronim był wybitnym uczonym i tłumaczem wczesnochrześcijańskim, znanym z głębokiej wiedzy z zakresu języków biblijnych. Został zlecony przez papieża Damazego I w IV wieku n.e., aby stworzyć znormalizowaną wersję tekstu biblijnego dla Kościoła katolickiego, co miało na celu ułatwienie liturgii i nauczania teologicznego.

 2. Jakie były główne cechy Wulgaty, które odróżniały ją od innych wczesnych przekładów?

  Wulgata charakteryzowała się prostotą, elegancją i wiernością oryginalnym źródłom, będąc przetłumaczona z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na łacinę. Była także bardziej spójna i dokładna w porównaniu z wcześniejszymi łacińskimi przekładami, znanymi jako Vetus Latina.

 3. Jakie było znaczenie Wulgaty dla Kościoła Katolickiego i chrześcijaństwa w ogóle?

  Wulgata miała ogromny wpływ na rozwój teologii, liturgii i kultury chrześcijańskiej, służąc jako oficjalny tekst biblijny Kościoła katolickiego przez wiele wieków. Ustanowiła także podstawę dla wielu późniejszych przekładów biblijnych na języki narodowe, a jej teksty i interpretacje miały wpływ na edukację i naukę chrześcijańską.

 4. Czy Wulgata jest nadal używana w Kościele Katolickim?

  Po Soborze Watykańskim II, Kościół zaczął promować przekłady Biblii z oryginalnych języków, ale Wulgata pozostaje ważnym elementem chrześcijańskiego dziedzictwa. Niektóre wydania Wulgaty są nadal używane w celach naukowych i liturgicznych, a jej znaczenie jako historyczny przekład biblijny jest uznawane.