Msza koncelebrowana – Czym jest i kiedy się ją odprawia?

Msza koncelebrowana – Czym jest i kiedy się ją odprawia?

Msza koncelebrowana to wyjątkowa forma sprawowania liturgii katolickiej, która odgrywa znaczącą rolę w życiu Kościoła. Przyjrzymy się głębiej, czym dokładnie jest msza koncelebrowana, jakie są jej główne cechy i różnice w stosunku do tradycyjnej mszy. Zastanowimy się także nad okolicznościami, w których msza koncelebrowana jest odprawiana oraz jej znaczeniem dla wiernych i kapłanów. Przeanalizujemy także jej historyczne i teologiczne konteksty, aby lepiej zrozumieć, jak ewoluowała ta praktyka i jak wpisuje się ona w szeroki obraz współczesnej liturgii katolickiej. Zapraszamy do lektury, która przybliży i wyjaśni te ważne aspekty liturgicznego życia Kościoła.

Definicja mszy koncelebrowanej

Msza koncelebrowana, znana również jako wspólna celebracja Eucharystii, to forma liturgiczna w Kościele katolickim, gdzie Eucharystia jest sprawowana przez kilku kapłanów razem z głównym celebransem. W odróżnieniu od tradycyjnej mszy, gdzie jedna osoba – ksiądz – przewodzi całej liturgii, msza koncelebrowana podkreśla wspólnotowy aspekt kapłaństwa i Eucharystii.

W mszy koncelebrowanej wszyscy kapłani celebrujący wspólnie odprawiają poszczególne części liturgii, w tym konsekrację. Każdy z nich wypowiada słowa konsekracji równocześnie z głównym celebransem, podkreślając w ten sposób jedność intencji i celu celebracji. Jest to wyrazem wspólnoty kapłanów z Chrystusem, jak również z sobą nawzajem i ze zgromadzonymi wiernymi.

Początki koncelebracji sięgają wczesnych czasów Kościoła, kiedy to wspólne sprawowanie Eucharystii przez biskupów i kapłanów było częstym zwyczajem, szczególnie podczas ważnych wydarzeń liturgicznych i synodów. W późniejszych wiekach praktyka ta uległa ograniczeniu, ale została odnowiona i ponownie zaakcentowana przez Sobór Watykański II jako ważny element liturgii wspólnotowej.

Współczesna msza koncelebrowana łączy w sobie głębokie znaczenie teologiczne z praktycznymi aspektami współczesnej liturgii. Odpowiada ona na potrzebę podkreślenia wspólnotowego wymiaru Eucharystii oraz jedności kapłaństwa, jednocześnie pozwalając na większe zaangażowanie wielu kapłanów w jednej celebracji liturgicznej.

Różnice między msza koncelebrowaną, a tradycyjną

Rozumienie różnic między mszą koncelebrowaną, a tradycyjną jest kluczowe do pełnego zrozumienia znaczenia i celu tej pierwszej. Podczas gdy obie formy są ważnymi wyrazami liturgii katolickiej, istnieją istotne różnice w strukturze, roli kapłanów oraz w elementach symbolicznych.

 1. Struktura liturgii: W tradycyjnej mszy, jeden ksiądz – celebrans, przewodzi całej liturgii, od aktów wstępnych, przez liturgię słowa, konsekrację, aż po zakończenie. W mszy koncelebrowanej, kilku kapłanów wspólnie sprawuje Eucharystię. Każdy z nich może odprawiać różne części liturgii, ale wszyscy razem wypowiadają słowa konsekracji, co jest zasadniczym elementem różniącym obie formy.
 2. Rola kapłanów: W mszy koncelebrowanej, każdy z kapłanów jest pełnoprawnym celebransem. Oznacza to, że nie są oni jedynie asystentami czy pomocnikami głównego celebransa, lecz wspólnie pełnią rolę przewodniczącego liturgii. Jest to wyrazem ich jedności z Chrystusem oraz między sobą jako służącymi jednemu Kościołowi.
 3. Elementy symboliczne: Msza koncelebrowana wyróżnia się silnym akcentem na wspólnotę i jedność. Wspólne sprawowanie Eucharystii przez grupę kapłanów stanowi silny symbol jedności Kościoła – zarówno jego hierarchicznej struktury, jak i wspólnoty wiernych. W tradycyjnej mszy, choć wspólnota również jest obecna, akcent na jedność kapłaństwa jest mniej widoczny.
 4. Udział wiernych: Chociaż udział wiernych w obu formach mszy jest podobny, msza koncelebrowana może przynosić głębsze doświadczenie wspólnotowej modlitwy i jedności, zarówno ze względu na większą liczbę celebrujących kapłanów, jak i na bardziej zaznaczoną ideę współpracy i wspólnoty.

Kiedy odprawiana jest msza koncelebrowana?

Zrozumienie okoliczności, w których odprawiana jest msza koncelebrowana, pozwala lepiej docenić jej znaczenie w liturgii katolickiej. Msza koncelebrowana nie jest formą liturgii ograniczoną do wyjątkowych lub rzadkich okazji. Jest raczej elastycznie stosowana w różnych kontekstach liturgicznych i wydarzeniach kościelnych.

 • Okoliczności liturgiczne: Najczęściej msza koncelebrowana odprawiana jest podczas ważnych świąt kościelnych i uroczystości liturgicznych, takich jak Wielkanoc, Boże Narodzenie czy Zesłanie Ducha Świętego. W tych dniach, ze względu na szczególną rangę święta, wspólne celebrowanie przez wielu kapłanów podkreśla jedność i uroczystość celebracji.
 • Wydarzenia kościelne: Msze koncelebrowane są często odprawiane również podczas wydarzeń takich jak święcenia kapłańskie, jubileusze kapłańskie, synody, konferencje kościelne czy pielgrzymki. W tych przypadkach, koncelebracja staje się wyrazem wspólnoty kapłańskiej i jedności w służbie Kościołowi.
 • Przykłady koncelebracji w Kościele: Innym przykładem, gdzie często stosuje się mszę koncelebrowaną, są spotkania ekumeniczne, gdzie kapłani różnych obrządków katolickich wspólnie celebrują liturgię. Takie wydarzenia podkreślają uniwersalność Kościoła katolickiego i jego otwartość na różnorodność obrządków w obrębie jednej wiary.
 • Zgromadzenia zakonne: Msze koncelebrowane są również często praktykowane w zgromadzeniach zakonnych, szczególnie podczas ważnych uroczystości zakonnych lub spotkań kapituł.
 • Parafie: W parafiach msze koncelebrowane mogą być odprawiane w specjalnych okolicznościach, na przykład podczas wizytacji biskupiej, wielkich świąt parafialnych lub innych ważnych wydarzeń wspólnotowych.

Podsumowanie

 • Msza koncelebrowana to forma liturgii, w której Eucharystia jest sprawowana przez kilku kapłanów razem z głównym celebransem.
 • Początki koncelebracji sięgają wczesnych czasów Kościoła, z odnowionym naciskiem na tę praktykę po Soborze Watykańskim II.
 • W mszy koncelebrowanej, wszyscy kapłani wspólnie wypowiadają słowa konsekracji, podkreślając jedność intencji i celu celebracji.
 • W mszy koncelebrowanej, każdy kapłan jest pełnoprawnym celebransem, co odzwierciedla ich jedność z Chrystusem i ze sobą nawzajem.
 • Msza koncelebrowana podkreśla wspólnotowy charakter liturgii, jedność kapłaństwa oraz jedność Kościoła.
 • Msza koncelebrowana jest często odprawiana podczas ważnych świąt kościelnych, uroczystości liturgicznych, wydarzeń kościelnych, spotkań ekumenicznych, uroczystości zakonnych i ważnych wydarzeń parafialnych.
 • Msza koncelebrowana odgrywa ważną rolę w podkreślaniu wspólnoty wiernych i kapłanów, służąc jako potężny symbol jedności w wierze i praktyce.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym różni się msza koncelebrowana od tradycyjnej mszy?

  Msza koncelebrowana różni się od tradycyjnej mszy głównie tym, że jest sprawowana przez kilku kapłanów, którzy wspólnie wypowiadają słowa konsekracji. Podkreśla ona jedność kapłanów i wiernych, w odróżnieniu od tradycyjnej mszy, gdzie jeden kapłan pełni rolę głównego celebransa.

 2. Kiedy najczęściej odprawiana jest msza koncelebrowana?

  Msza koncelebrowana jest często odprawiana podczas ważnych świąt kościelnych, uroczystości liturgicznych, wydarzeń kościelnych takich jak święcenia kapłańskie, synody, konferencje kościelne, a także w zgromadzeniach zakonnych i parafiach podczas szczególnych okazji.

 3. Czy msza koncelebrowana ma inny wpływ na uczestników niż tradycyjna msza?

  Msza koncelebrowana, ze względu na swój wspólnotowy charakter i podkreślenie jedności kapłanów, może przynieść głębsze doświadczenie wspólnotowej modlitwy i jedności dla uczestników, wzbogacając ich duchowe doświadczenie.

 4. Czy każdy kapłan w mszy koncelebrowanej ma tę samą rolę?

  W mszy koncelebrowanej każdy kapłan jest pełnoprawnym celebransem, co oznacza, że wspólnie z głównym celebransem wypowiada słowa konsekracji i uczestniczy w innych częściach liturgii. Choć mogą mieć różne zadania podczas mszy, każdy z nich pełni równie ważną rolę w celebracji.