Bierzmowanie – jak wygląda i ile trwa?

Bierzmowanie – jak wygląda i ile trwa?

Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów katolickich, który stanowi dopełnienie inicjacji chrześcijańskiej i umacnia dar Ducha Świętego w życiu wierzącego. Często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi tego rytuału, szczególnie jeśli chodzi o przebieg ceremonii oraz jej czas trwania. Czy jest to chwila krótka, czy może bardziej rozbudowana ceremonia? Jakie symbole i gesty towarzyszą temu ważnemu etapowi w życiu katolika? 

Przebieg ceremonii bierzmowania

Bierzmowanie to ważny moment w życiu każdego katolika, dopełnienie jego inicjacji chrześcijańskiej. To chwila, kiedy przyjmuje się Ducha Świętego w pełni. Ceremonia ta jest bogata w symbolikę i składa się z kilku kluczowych elementów.

 1. Przygotowanie kandydatów
  1. Kandydaci na bierzmowanie wchodzą do kościoła, często w towarzystwie swoich świadków (czasem nazywanych sponsorami) i zajmują wyznaczone dla nich miejsca.
  2. W niektórych parafiach kandydaci mogą przedstawić się lub być przedstawionymi wspólnocie.
 2. Liturgia słowa
  1. Tak jak podczas każdej Mszy świętej, słuchamy czytań z Pisma Świętego, które często dotyczą Ducha Świętego i Jego darów.
  2. Po czytaniach następuje homilia, w której kapłan lub biskup wyjaśnia znaczenie sakramentu bierzmowania i roli Ducha Świętego w życiu chrześcijanina.
 3. Wyznanie wiary
  1. Kandydaci na bierzmowanie odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, odpowiadając na pytania dotyczące wiary katolickiej.
 4. Modlitwa powszechna
  1. Wspólnota modli się za kandydatów, Kościół i cały świat.
 5. Nałożenie rąk i namaszczenie krzyżmem
  1. Jest to centralny moment ceremonii. Biskup (lub w pewnych okolicznościach kapłan) kładzie ręce nad kandydatami, modląc się o zesłanie Ducha Świętego.
  2. Następnie każdy kandydat podchodzi indywidualnie, aby biskup namaszczył go krzyżmem świętym na czole, wypowiadając słowa: „Przyjmij znamię Ducha Świętego, dar Boga”.
 6. Wręczenie znaków sakramentu
  1. W niektórych parafiach kandydaci mogą otrzymać świadectwo bierzmowania lub inny znak pamiątkowy.
 7. Zakończenie
  1. Biskup błogosławi zgromadzenie, a kandydaci na bierzmowanie, już jako bierzmowani, wychodzą z kościoła jako pełnoprawni członkowie wspólnoty chrześcijańskiej, umocnieni Duchem Świętym.
Bierzmowanie - Ilustracja
Bierzmowanie, Ilustracja Petrusa Canisiusa: Katechizm, 1679 – źródło: wikipedia 

Ile trwa ceremonia bierzmowania?

Czas trwania ceremonii bierzmowania może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak liczba kandydatów, czy dodatkowe elementy włączone do liturgii. Niemniej jednak, poniżej przedstawiamy orientacyjny czas trwania poszczególnych etapów i całościowego przebiegu sakramentu.

 1. Przygotowanie kandydatów: 5-10 minut
 • Wejście kandydatów i ich rozmieszczenie w kościele.
 1. Liturgia słowa: 20-30 minut
 • Zawiera czytania, psalm, ewangelię oraz homilię. Czas może się wydłużyć, jeśli homilia jest szczególnie obszerna.
 1. Wyznanie wiary: 5 minut
 2. Modlitwa powszechna: 5-10 minut
 • Nałożenie rąk i namaszczenie krzyżmem: 20-40 minut
 • Ten etap może trwać różnie w zależności od liczby kandydatów. Jeśli kandydatów jest wielu, proces namaszczania każdego z nich może zająć więcej czasu.
 1. Wręczenie znaków sakramentu: 5-10 minut
 2. Zakończenie i błogosławieństwo: 5 minut
Biskup udzielający bierzmowania
Biskup udzielający bierzmowania. Rogier van der Weyden, Siedem sakramentów, XV wiek. – źródło: wikipedia

Podsumowując, całościowa ceremonia bierzmowania może trwać od około 60 minut do nawet 2 godzin w większych parafiach z licznymi kandydatami. Ważne jest, by pamiętać, że sakrament bierzmowania jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego katolika, a jego czas trwania jest tylko jednym z aspektów tego głęboko duchowego doświadczenia. Jeśli planujesz uczestniczyć w takiej ceremonii jako gość, warto przybyć wcześniej i przygotować się na to, że liturgia może potrwać nieco dłużej niż typowa Msza święta.

Bierzmowanie (chryzmacja lub miropomazanie) – jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim, prawosławnym, starokatolickim i anglikańskim. Zgodnie z tradycją chrześcijańską bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskie. – definicja, źródło: wikipedia

Przygotowanie do bierzmowania

Etap przygotowaniaOpis
Kursy katechetyczne– Regularne spotkania w parafii trwające kilka miesięcy.- Otrzymywanie materiałów edukacyjnych do nauki i refleksji.
Rekolekcje– Weekendowe lub kilkudniowe spotkania skoncentrowane na duchowym przygotowaniu do sakramentu.
Spowiedź– Sakramentalne przyjęcie przebaczenia i łaski przed bierzmowaniem.
Wybór świętego patrona– Wybieranie świętego, który będzie inspiracją i orędownikiem w życiu chrześcijanina.
Wybór świadka– Wybór osoby dorosłej (często rodzica chrzestnego) do wspierania kandydata w drodze wiary i obecności podczas ceremonii.
Wymagania i warunki– Bycie ochrzczonym, przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej, przygotowanie katechetyczne.- W niektórych parafiach dodatkowe zaangażowanie w działalność charytatywną lub uczestnictwo w grupach parafialnych.
Udział w życiu Kościoła– Regularne uczestnictwo w Mszach świętych, nabożeństwach i innych wydarzeniach kościelnych.

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Świadek bierzmowania, nazywany też sponsorem, pełni ważną rolę w tym sakramencie. To osoba, która wspiera kandydata, towarzyszy mu w duchowym przygotowaniu do przyjęcia bierzmowania oraz jest obecna podczas samej ceremonii. Wybór odpowiedniego świadka jest istotny, dlatego Kościół katolicki określił pewne wytyczne i kryteria dotyczące tej roli.

Wiek:

Świadek bierzmowania powinien być osobą dorosłą. Chociaż wiek może się różnić w zależności od diecezji, zwykle wymagane jest, aby osoba miała co najmniej 16 lat.

Stan sakramentalny:

Świadek musi być katolikiem, który przyjął sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: chrzest, pierwszą komunię świętą i bierzmowanie.

Osoba ta powinna prowadzić życie zgodne z nauką Kościoła i być w stanie łaski uświęcającej, co oznacza regularne korzystanie z sakramentu pokuty i uczestnictwo w Eucharystii.

Świadectwo życia:

Świadek powinien być dobrym przykładem życia chrześcijańskiego dla bierzmowanego, wykazując się głęboką wiarą i zaangażowaniem w życie Kościoła.

Nie może to być rodzic kandydata:

Chociaż rodzice odgrywają kluczową rolę w wychowaniu religijnym swojego dziecka, Kościół zaznacza, że rodzice nie powinni być świadkami bierzmowania swojego dziecka. Zamiast tego zachęca się do wyboru innej osoby, która będzie dodatkowym wsparciem duchowym.

Gotowość do pełnienia roli świadka:

Osoba wybrana na świadka powinna być świadoma swojej roli i odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą bycie sponsorem. Powinna być gotowa pomóc kandydatowi w duchowym przygotowaniu do bierzmowania i być dla niego wsparciem w dalszym życiu duchowym.

Podsumowanie:

 • Przebieg ceremonii bierzmowania: wejście kandydatów i liturgia słowa, wyznanie wiary i modlitwa powszechna, nałożenie rąk, namaszczenie krzyżmem i wręczenie znaków sakramentu, zakończenie i błogosławieństwo.
 • Czas trwania: całościowa ceremonia może trwać od około 60 minut do nawet 2 godzin, w zależności od liczby kandydatów i dodatkowych elementów liturgii.
 • Przygotowanie do bierzmowania: regularne spotkania katechetyczne i materiały edukacyjne, rekolekcje przed bierzmowaniem, spowiedź przed sakramentem, wybór świętego patrona i świadka (sponsora), spełnienie wymagań i warunków kościelnych, aktywne uczestnictwo w życiu parafii.
 • Kryteria świadka bierzmowania: osoba dorosła, zazwyczaj mająca co najmniej 16 lat, katolik, który przyjął wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, prowadzenie życia zgodnie z nauką Kościoła, nie może to być rodzic kandydata, świadomość roli i odpowiedzialności świadka.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Ile trwa ceremonia bierzmowania?

  Ceremonia bierzmowania zazwyczaj trwa od 60 minut do 2 godzin, w zależności od liczby kandydatów i dodatkowych elementów liturgii.

 2. Czy muszę wybrać świadka (sponsora) do bierzmowania?

  Tak, wybór świadka bierzmowania jest ważnym elementem tego sakramentu. Świadek (sponsor) to osoba, która wspiera kandydata, towarzyszy mu podczas ceremonii i stanowi punkt odniesienia w jego drodze wiary.

 3. Czy mój rodzic może być moim świadkiem bierzmowania?

  Nie, zgodnie z wytycznymi Kościoła katolickiego rodzice nie powinni być świadkami bierzmowania swojego dziecka. Zamiast tego powinna to być inna osoba dorosła, która jest ważna w życiu duchowym kandydata.

 4. Jakie są kluczowe etapy przygotowania do bierzmowania?

  Do najważniejszych etapów przygotowania należą: regularne spotkania katechetyczne, rekolekcje przed bierzmowaniem, spowiedź, wybór świętego patrona i świadka, a także aktywne uczestnictwo w życiu parafii.