św. Mateusz

św. Mateusz

Czy zastanawialiście się kiedyś, kim był człowiek, którego imię nosi jedna z Ewangelii Nowego Testamentu? Święty Mateusz, znany również jako Lewi, to postać, która od wieków fascynuje wiernych na całym świecie. Jego życiorys, pełen nawrócenia i poświęcenia, jest wzorem dla wielu poszukujących drogi wiary. Apostoł i ewangelista, którego przesłanie i cuda zapisane w Biblii do dziś inspirują i dają nadzieję, pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i wpływowych postaci chrześcijaństwa.

W naszym odkrywaniu tajników życia Świętego Mateusza, przyjrzymy się nie tylko jego historii i działalności, ale także zgłębimy znaczenie i symbolikę, jaką niesie jego postać w tradycji chrześcijańskiej. Odwołamy się do bogatej spuścizny kulturowej, w tym sztuki, która przez wieki portretowała go na różne sposoby, od średniowiecznych ikon po dzieła współczesnych artystów. Odkryjemy również, jak wygląda współczesne oddawanie czci temu świętemu, poprzez modlitwy, nabożeństwa i pielgrzymki do miejsc, gdzie przechowywane są jego relikwie. Zapraszamy do lektury, która przeniesie Was w świat duchowego dziedzictwa i niezwykłej historii Świętego Mateusza, którego życie i nauczanie pozostają z nami do dziś.

Życiorys Świętego Mateusza: Apostoła i Ewangelisty

Święty Mateusz, znany również jako Lewi, był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa i autorem jednej z czterech Ewangelii Nowego Testamentu. Jego życie uległo całkowitej przemianie, gdy opuścił swoje stanowisko celnika, aby podążać za Chrystusem. Ta decyzja nie tylko zmieniła jego osobisty los, ale również miała nieoceniony wpływ na historię chrześcijaństwa. Jako ewangelista, Mateusz przekazał światu nauczanie Jezusa, które do dziś stanowi fundament dla wielu wierzących.

Analizując życie i dzieło Świętego Mateusza, można dojść do wniosku, że jego przesłanie jest nadal aktualne. Jego Ewangelia, pełna opisów i nauk Jezusa, jest źródłem inspiracji dla wiernych na całym świecie. Przekształcenie Mateusza z poborcy podatków w jednego z najbliższych uczniów Chrystusa jest przykładem na to, jak głęboka może być osobista przemiana i jak bardzo może ona wpłynąć na życie innych ludzi. Święty Mateusz pozostaje wzorem do naśladowania, a jego życie i pisma są nieustannym przypomnieniem o sile wiary i nawrócenia.

Znaczenie i symbole Świętego Mateusza w chrześcijaństwie

Święty Mateusz, znany również jako Lewi, jest postacią, która w chrześcijaństwie zajmuje miejsce pełne symboliki i głębokiego znaczenia. Jako jeden z dwunastu apostołów, Mateusz jest przedstawiany jako patron finansistów i celników, co wynika z jego przeszłości jako poborca podatkowy. Jego przemiana i późniejsze poświęcenie się nauczaniu słowa Bożego stanowi inspirację dla wielu wiernych, pokazując, że droga do świętości jest otwarta dla każdego, niezależnie od przeszłości. Z drugiej strony, ta sama przeszłość może być źródłem kontrowersji, gdyż nie wszyscy uważają, że były celnik powinien być wzorem do naśladowania.

Ikony i dzieła sztuki często przedstawiają Świętego Mateusza z księgą lub piórem, co jest odniesieniem do jego autorstwa jednej z czterech Ewangelii Nowego Testamentu. Jego symbol, anioł, który często towarzyszy jego wizerunkowi, podkreśla boskie natchnienie, jakim został obdarzony przy pisaniu świętego tekstu. Ta symbolika ma ogromne znaczenie dla wiernych, gdyż podkreśla rolę Mateusza jako pośrednika między niebem a ziemią. Niemniej jednak, niektórzy krytycy argumentują, że nadmierna idealizacja postaci apostoła może prowadzić do ignorowania bardziej ludzkich aspektów jego życia, które również są ważne dla zrozumienia jego świętości.

Tradycja i nauczanie kościelne często podkreślają, że Święty Mateusz jest przykładem niezwykłej przemiany i nawrócenia, które może służyć jako wzór dla wszystkich, którzy szukają zmiany w swoim życiu. Jego historia jest świadectwem mocy wiary i możliwości odrodzenia duchowego. Z drugiej strony, sceptycy mogą zauważyć, że postać Mateusza bywa wykorzystywana do promowania określonego obrazu świętości, który może nie odzwierciedlać złożoności ludzkiej natury. Mimo tych kontrowersji, wpływ Świętego Mateusza na chrześcijańską kulturę i sztukę jest niezaprzeczalny i trwały.

Cuda i przesłanie Świętego Mateusza w Biblii

Ewangelia według świętego Mateusza jest jednym z czterech kanonicznych opisów życia Jezusa. Mateusz, będąc jednym z dwunastu apostołów, przekazał w swoich pismach liczne nauki i cudowne wydarzenia, które miały miejsce w życiu Chrystusa. Jego przesłanie koncentruje się na bliskości Królestwa Niebieskiego i konieczności przemiany wewnętrznej każdego wierzącego. Wśród opisanych przez niego cudów znajdujemy m.in. uzdrowienie chorych, wskrzeszenie zmarłych czy nakarmienie pięciu tysięcy ludzi zaledwie pięcioma chlebami i dwiema rybami.

Święty Mateusz zwraca szczególną uwagę na etykę i moralność, co jest widoczne w Jego przypowieściach. Przykładem może być przypowieść o robotnikach w winnicy czy o dziesięciu pannach, które ukazują sprawiedliwość Bożą i konieczność bycia gotowym na przyjście Królestwa. Mateusz podkreśla również znaczenie miłosierdzia, uczciwości i pokory jako kluczowych wartości dla każdego chrześcijanina. Jego przesłanie ma na celu nie tylko edukację duchową, ale również praktyczne zastosowanie w codziennym życiu wiernych.

W kontekście współczesnego świata, nauki świętego Mateusza mogą być drogowskazem w poszukiwaniu duchowej harmonii i etycznego kompasu. Warto zatem stworzyć checklistę dla wiernych, która pomoże w przyswojeniu i zastosowaniu tych nauk w życiu codziennym. Taka lista mogłaby zawierać punkty takie jak: codzienne czytanie fragmentów Ewangelii, praktykowanie miłosierdzia wobec bliźnich, uczciwe postępowanie w życiu zawodowym i osobistym, czy aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty kościelnej.

Kult Świętego Mateusza: tradycje i obchody

Tradycje związane z kultem Świętego Mateusza są głęboko zakorzenione w wielu społecznościach na całym świecie. Jako jeden z dwunastu apostołów, Mateusz jest szczególnie czczony w Kościele katolickim, prawosławnym, anglikańskim oraz niektórych kościołach protestanckich. Jego święto liturgiczne obchodzone jest 21 września. W różnych regionach obchody te przybierają rozmaite formy, od mszy świętych i procesji, po lokalne festiwale i tradycyjne uczty. W niektórych krajach, jak na przykład w Etiopii, Święty Mateusz jest patronem banków i instytucji finansowych, co odzwierciedla jego biblijną przeszłość jako celnika.

W kontekście lokalnych tradycji, szczególnie interesujące są obchody w miejscowościach, gdzie Święty Mateusz jest patronem. Na przykład w Salerno we Włoszech, gdzie znajdują się jego relikwie, odbywa się coroczna uroczystość z procesją przenoszącą jego relikwie przez miasto. W porównaniu, w mniejszych wspólnotach, takich jak San Mateo Atenco w Meksyku, patronalne święto jest okazją do organizacji targów, rodeo i innych imprez ludowych. Elementy kulturowe takie jak muzyka, taniec i lokalna kuchnia, są nieodłącznym elementem tych obchodów, podkreślając uniwersalny charakter kultu świętego.

Tablice porównawcze mogą pomóc zilustrować różnice w obchodach ku czci Świętego Mateusza na świecie. Na przykład, w Salerno głównym punktem obchodów jest procesja z relikwiami, podczas gdy w Meksyku nacisk kładziony jest na aspekty społeczne i rozrywkowe święta. Poniżej przedstawiono przykładową tabelę porównującą obchody w różnych krajach:

Kraj Data obchodów Główne atrakcje Charakter obchodów
Włochy, Salerno 21 września Procesja z relikwiami Religijny
Meksyk, San Mateo Atenco Zmienna, zwykle wrzesień Targi, rodeo, imprezy ludowe Kulturowo-społeczny
Etiopia 21 września Uroczystości w bankach i instytucjach finansowych Religijno-zawodowy

Różnorodność tych praktyk pokazuje, jak święty Mateusz został zaadaptowany do lokalnych kultur i tradycji, jednocześnie zachowując swoje centralne miejsce w kultu chrześcijańskiego.

Relikwie i miejsca kultu związane ze Świętym Mateuszem

Podróżując śladami św. Mateusza, natrafiamy na liczne świątynie i miejsca, które przechowują jego relikwie i są ośrodkami kultu tego apostoła. Szczególnie znaczącym miejscem, gdzie wierni mogą oddać cześć relikwiom, jest Katedra w Salerno we Włoszech. To właśnie tutaj, według tradycji, spoczywają szczątki świętego, przyciągając pielgrzymów z całego świata. Warto wspomnieć, że kult św. Mateusza nie ogranicza się jedynie do Europy, ale rozprzestrzenia się również w innych częściach świata, gdzie lokalne wspólnoty czczą go na różne sposoby.

Choć wiele relikwii jest ściśle związanych z konkretnymi lokalizacjami, to istnieją również inne, mniej znane miejsca, które twierdzą, że posiadają części relikwii św. Mateusza. Przykładem może być kościół św. Mateusza w Trewirze w Niemczech, który również jest miejscem pielgrzymek. Niezależnie od tego, czy relikwie są autentyczne, czy też ich historia jest niepotwierdzona, nie można zaprzeczyć ich wpływowi na lokalną kulturę i duchowość. Wspólnoty te, poprzez kult relikwii, wyrażają głęboką wiarę i szacunek dla dziedzictwa św. Mateusza, które pozostaje żywe przez wieki.

Święty Mateusz w sztuce: od ikonografii do współczesności

Reprezentacja świętego Mateusza w sztuce przeszła długą drogę od wczesnochrześcijańskich ikon po dzieła współczesnych artystów. W ikonografii chrześcijańskiej Mateusz często przedstawiany jest z atrybutami, które ułatwiają jego identyfikację, takimi jak księga lub pióro, nawiązujące do jego roli ewangelisty. Prześledzenie ewolucji jego wizerunku pozwala na zrozumienie, jak zmieniały się sposoby wyrażania świętości oraz jakie aspekty jego życia były podkreślane w różnych okresach historycznych.

 1. W średniowieczu, Mateusz często ukazywany był jako jeden z czterech ewangelistów, z charakterystycznym dla epoki stylem i symboliką.
 2. W renesansie, artyści tacy jak Caravaggio wprowadzili nową dynamikę i realizm do scen biblijnych, przedstawiając świętego Mateusza w bardziej ludzkim i dostępnym świetle.
 3. W nowoczesności, interpretacje Mateusza przybierają różnorodne formy, od abstrakcyjnych pojęć wiary po konkretne, osobiste wyobrażenia świętości.

Modlitwy i nabożeństwa ku czci Świętego Mateusza

Oddawanie czci św. Mateuszowi, jednemu z Dwunastu Apostołów, ma długą tradycję w Kościele katolickim. Wierni na całym świecie od wieków zwracają się do niego o wstawiennictwo i pomoc w różnych potrzebach. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych modlitw i nabożeństw, które mogą być praktykowane przez wiernych w celu uczczenia tego świętego:

 1. Litania do św. Mateusza – jest to forma modlitwy, która zawiera wezwania do świętego, prosząc go o wstawiennictwo i pomoc.
 2. Nowenna do św. Mateusza – dziewięciodniowa modlitwa, która może być odmawiana w intencji szczególnych próśb lub jako przygotowanie do jego święta, obchodzonego 21 września.
 3. Akty strzeliste – krótkie modlitwy wznoszone do świętego w ciągu dnia, mające na celu umocnienie duchowego związku z nim.
 4. Różaniec do św. Mateusza – choć tradycyjnie różaniec jest modlitwą maryjną, można go dostosować, medytując nad życiem i misją św. Mateusza.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie jest znaczenie imienia Mateusz?

  Imię Mateusz pochodzi od hebrajskiego słowa Mattityahu, które oznacza Dar Jahwe lub Dar od Boga. W tradycji chrześcijańskiej Mateusz jest uważany za dar dla wiernych jako autor jednej z czterech Ewangelii.

 2. Kiedy obchodzimy dzień Świętego Mateusza?

  Dzień Świętego Mateusza obchodzony jest w Kościele katolickim 21 września. W innych tradycjach chrześcijańskich data może się różnić.

 3. Jakie są atrybuty ikonograficzne Świętego Mateusza?

  Święty Mateusz często przedstawiany jest z aniołem, który symbolizuje jego ewangeliczną misję, z torebką lub sakiewką jako symbol jego wcześniejszego zawodu celnika, oraz z piórem i księgą, co wskazuje na jego rolę ewangelisty.

 4. Czy istnieją współczesne kościoły poświęcone Świętemu Mateuszowi?

  Tak, istnieje wiele kościołów na całym świecie poświęconych Świętemu Mateuszowi. Są one często centrami kultu i miejscami pielgrzymek dla wiernych, którzy pragną oddać cześć temu świętemu.

 5. Czy modlitwy do Świętego Mateusza mają szczególną intencję?

  Modlitwy do Świętego Mateusza często mają na celu prośbę o pomoc w sprawach finansowych i uczciwość w biznesie, co jest związane z jego przeszłością jako celnika. Wierni zwracają się również do niego o wstawiennictwo w nauce i głoszeniu Słowa Bożego.