Mateusz Apostoł

Mateusz Apostoł

Witaj, drogi czytelniku. Jako ekspert w dziedzinie historii chrześcijaństwa i teologii, mam przyjemność zaprezentować Ci fascynującą podróż przez życie jednego z Dwunastu Apostołów – Mateusza. Jego postać, choć znana przede wszystkim z kart Nowego Testamentu, kryje w sobie znacznie więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W naszym artykule przyjrzymy się nie tylko jego przemianie z poborcy podatków w wyznawcę Chrystusa, ale także zgłębimy głębię jego przesłania i wpływu, który wywarł na kształtowanie się wczesnego Kościoła.

Święty Mateusz nie jest tylko historyczną postacią; jest symbolem przemiany i inspiracją dla wielu pokoleń. Jego dziedzictwo, obecne w sztuce, literaturze i kulturze, stanowi niezmienny element chrześcijańskiej tradycji. Przez wieki wzbudzał ciekawość, będąc przedmiotem licznych interpretacji i legend. W naszym artykule odkryjemy, jak jego życie i nauczanie są celebrowane na całym świecie, a także gdzie można odnaleźć ślady jego obecności i relikwie, które do dziś są przedmiotem czci. Zapraszam Cię do zgłębienia tajemnic i historii, które otaczają tę niezwykłą postać.

Życiorys Mateusza Apostoła: początki i konwersja

Zanim Mateusz został jednym z Dwunastu Apostołów, znany był jako Lewi, poborca podatkowy w Kapernaum. Jego praca dla rzymskich okupantów była źródłem społecznego wzgardy, gdyż poborcy podatkowi często byli postrzegani jako zdrajcy i oszuści. Konwersja Mateusza nastąpiła, gdy Jezus Chrystus osobiście wezwał go, mówiąc Pójdź za mną. Ten moment odmienił życie Mateusza, który porzucił swoje dotychczasowe zajęcie, aby stać się naśladowcą Chrystusa. Przejście od poborcy podatków do apostola nie było pozbawione wyzwań. Z jednej strony, Mateusz zyskał szansę na duchowe oczyszczenie i życie w bliskości z Mesjaszem, z drugiej – musiał zmierzyć się z odrzuceniem przez społeczność, która niechętnie akceptowała jego przemianę. Jego historia jest potężnym świadectwem mocy przebaczenia i zmiany życia, które są możliwe dzięki wierze.

Mateusz w ewangelii: kluczowe momenty i nauczanie

Postać Mateusza, jednego z Dwunastu Apostołów, jest niezwykle istotna w kontekście Nowego Testamentu. Jego przemiana z poborcy podatków w jednego z najbliższych uczniów Chrystusa stanowi inspirujący przykład odrodzenia duchowego i zmiany życiowej. Ewangelia według św. Mateusza, przypisywana temu apostołowi, zawiera wiele kluczowych momentów, które rzucają światło na jego nauczanie i postać. Z jednej strony, Mateusz przedstawia Jezusa jako Mesjasza, który wypełnia proroctwa Starego Testamentu, co ma ogromne znaczenie dla łączenia tradycji żydowskiej z chrześcijańską. Z drugiej strony, niektórzy krytycy wskazują na to, że Mateusz, skupiając się na spełnieniu proroctw, mógł nieco zaniedbać relacjonowanie innych aspektów życia i nauk Jezusa. Niemniej jednak, przesłanie Mateusza o uniwersalnym zbawieniu i etyce Królestwa Niebieskiego pozostaje fundamentem dla wielu wierzących i jest nieustannie analizowane przez teologów na całym świecie.

Symbole i atrybuty Świętego Mateusza

Tradycja chrześcijańska obfituje w różnorodne symbole i atrybuty, które są przypisywane poszczególnym świętym. Święty Mateusz, będąc jednym z dwunastu apostołów, jest często przedstawiany z charakterystycznymi elementami, które pozwalają na jego rozpoznanie. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem związanym z Mateuszem jest anioł, który jest odzwierciedleniem jego ludzkiego charakteru, a także nawiązuje do jego pierwszego zawodu – celnika. Innym znaczącym atrybutem jest torba lub worki z pieniędzmi, które odnoszą się do jego przeszłości związanej z pobieraniem podatków. Ponadto, Mateusz często trzyma pióro lub księgę, co symbolizuje jego autorstwo jednej z Ewangelii. Poniżej przedstawiono tabelę porównawczą, która ilustruje różnice między atrybutami Świętego Mateusza a innymi apostołami.

Apostoł Symbole Przykłady z sztuki
Mateusz Anioł, Torba z pieniędzmi, Pióro, Księga Caravaggio Pow calling of Saint Matthew, Rembrandt St. Matthew and the Angel
Piotr Klucze, Okręt, Krzyż odwrócony Michał Anioł Pieta, El Greco The Martyrdom of St. Peter
Jan Orzeł, Kielich z wężem, Księga Leonardo da Vinci The Last Supper, Domenichino St John the Evangelist

Rola i znaczenie Mateusza w pierwszym kościele chrześcijańskim

Apostoł Mateusz, znany również jako Lewi, był jednym z dwunastu apostołów wybranych przez Jezusa i odegrał kluczową rolę w rozwoju wczesnego Kościoła. Jako autor jednej z czterech Ewangelii, Mateusz dostarczył cennego świadectwa na temat życia, nauk i dzieła Jezusa Chrystusa. Jego pisma były nie tylko źródłem duchowej wiedzy dla pierwszych chrześcijan, ale również służyły jako podstawa dla późniejszych teologicznych interpretacji. Mateusz, będąc żydowskim celnikiem, przekazał również unikalną perspektywę, łącząc żydowską tradycję z nowym chrześcijańskim przesłaniem, co było istotne dla zrozumienia i akceptacji chrześcijaństwa wśród Żydów. Jego wpływ na kształtowanie się Kościoła jest niezaprzeczalny, a jego Ewangelia do dziś pozostaje jednym z fundamentalnych tekstów dla wierzących.

Święty Mateusz w sztuce: od ikonografii do współczesności

Reprezentacja Świętego Mateusza w sztuce przeszła długą drogę od wczesnochrześcijańskich ikon po nowoczesne interpretacje. Jego wizerunek, często ukazujący go jako ewangelistę z piórem w ręku, jest rozpoznawalny na całym świecie. W sztuce bizantyjskiej przedstawiano go zazwyczaj z księgą lub zwojem, co miało symbolizować jego wkład w spisanie Ewangelii. W renesansie natomiast, artyści tacy jak Caravaggio czy Rembrandt, nadali mu bardziej ludzkie rysy, podkreślając jego transformację z celnika w świętego.

Współczesne podejście do ikonografii Świętego Mateusza często odbiega od tradycyjnych przedstawień. Artystyczne eksploracje obejmują:

 • Abstrakcyjne interpretacje – gdzie postać Apostoła jest sugerowana kształtem lub kolorem, bez dosłownego przedstawienia.
 • Wizualne metafory – wykorzystujące nowoczesne symbole do przekazania jego roli i znaczenia.
 • Instalacje multimedialne – które łączą elementy wizualne, dźwiękowe i interaktywne, by opowiedzieć historię Mateusza w nowy sposób.

Te nowatorskie podejścia nie tylko odświeżają wizerunek Świętego Mateusza, ale również zachęcają do refleksji nad jego dziedzictwem w kontekście współczesnej kultury i sztuki.

Cudowne historie i legendy związane z Apostołem Mateuszem

Legendy otaczające życie Apostoła Mateusza są tak samo fascynujące, jak są tajemnicze. Opowieści o jego działalności ewangelizacyjnej, pełne są niezwykłych wydarzeń, które do dziś inspirują i budzą podziw. Jedną z takich historii jest cud uzdrowienia króla Etiopii, którego Mateusz miał wyleczyć z ciężkiej choroby. Ten akt miłosierdzia nie tylko przyniósł ulgę władcy, ale również otworzył drzwi dla chrześcijaństwa w jego królestwie.

Wśród opowieści związanych z świętym Mateuszem znajduje się również ta o jego męczeńskiej śmierci. Zgodnie z tradycją, Mateusz miał zginąć śmiercią męczeńską za głoszenie Ewangelii, co jest symbolem najwyższego poświęcenia w imię wiary. Jego śmierć, podobnie jak śmierć innych apostołów, stała się fundamentem, na którym opiera się siła i wytrwałość Kościoła, a jego życie jest przykładem niezachwianej odwagi i oddania.

Historie te, choć nie zawsze możliwe do potwierdzenia w świetle historycznych dowodów, są nieodłącznym elementem kultury i duchowości chrześcijańskiej. Mateusz Apostoł, patron bankierów i księgowych, jest także postacią, która przypomina o sile wiary i przemianie. Jego przemiana z poborca podatkowego w jednego z najbliższych uczniów Chrystusa jest inspirującym przykładem dla wielu, którzy szukają drogi do duchowego odrodzenia.

Kult Świętego Mateusza: tradycje i obchody na świecie

Znaczenie Świętego Mateusza w kulturze chrześcijańskiej jest niezaprzeczalne, a jego kult przetrwał wieki, przybierając różnorodne formy w zależności od regionu. W wielu krajach, święto patronalne tego apostoła obchodzone jest 21 września, a wierni gromadzą się na mszach i procesjach. W niektórych miejscach, jak na przykład w Salerno we Włoszech, gdzie przechowywane są relikwie świętego, dzień ten jest szczególnie uroczysty i wiąże się z licznymi tradycjami.

W Hiszpanii, w mieście Medina del Campo, odbywa się coroczna fiesta ku czci Świętego Mateusza, łącząca elementy religijne z folklorem i zabawą. Podczas tych dni miasto ożywa kolorowymi pochodami, jarmarkami i występami artystycznymi. Niezdefiniowane dotąd aspekty kultu mogą objawiać się w lokalnych zwyczajach i obrzędach, które podkreślają uniwersalność przesłania apostoła i jego wpływ na kształtowanie się lokalnych społeczności chrześcijańskich.

Relikwie i miejsca kultu związane z Mateuszem Apostołem

Świat chrześcijański od wieków przechowuje i czci relikwie świętych, które są materialnymi świadectwami ich życia i działalności. Mateusz Apostoł, będąc jednym z Dwunastu, pozostawił po sobie ślady, które do dziś są przedmiotem głębokiego szacunku i pielgrzymek wiernych. Najbardziej znanym miejscem, gdzie przechowywane są jego relikwie, jest katedra w Salerno we Włoszech. Zgodnie z tradycją, jego ciało zostało przeniesione tam w X wieku i od tego czasu katedra ta stała się ważnym ośrodkiem kultu świętego Mateusza.

W kontekście miejsc kultu, nie można pominąć również kościoła San Matteo in Merulana w Rzymie, który również jest ściśle związany z kultem tego apostoła. Co więcej, istnieje wiele kościołów i kaplic poświęconych św. Mateuszowi, rozsianych po całym świecie, które są świadectwem uniwersalności jego przesłania. Dla wiernych, którzy pragną pogłębić swoją duchowość i zaznać bliskości z tym świętym, odwiedzenie tych miejsc może być elementem duchowej odnowy i wzrostu. Warto zatem sporządzić checklistę najważniejszych miejsc związanych z kultem św. Mateusza, aby móc systematycznie planować pielgrzymki i wizyty w tych świętych miejscach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie są najbardziej znane cytaty przypisywane św. Mateuszowi?

  Najbardziej znane cytaty przypisywane św. Mateuszowi pochodzą z Ewangelii według św. Mateusza, w tym błogosławieństwa z Kazania na Górze (Mt 5:3-12) oraz wezwanie Jezusa do naśladowania: Pójdź za mną (Mt 9:9).

 2. Czy istnieją jakieś współczesne organizacje lub wspólnoty nazwane na cześć św. Mateusza?

  Tak, istnieją różne wspólnoty i organizacje chrześcijańskie nazwane na cześć św. Mateusza, w tym parafie, bractwa i fundacje charytatywne, które często zajmują się pomocą ubogim i edukacją religijną.

 3. Jakie są główne cechy charakteru św. Mateusza, które można wywnioskować z tekstów biblijnych?

  Na podstawie tekstów biblijnych można wywnioskować, że św. Mateusz był osobą skłonną do głębokiej refleksji, odważną w podejmowaniu decyzji o zmianie życia, a także hojną i gościnną, co widać w opisie uczty w jego domu (Mt 9:9-13).

 4. Czy istnieją jakieś specjalne modlitwy lub nabożeństwa dedykowane św. Mateuszowi?

  Tak, istnieją specjalne modlitwy i nabożeństwa dedykowane św. Mateuszowi, w tym modlitwy o wstawiennictwo w sprawach finansowych i uczciwości w biznesie, a także nabożeństwa odprawiane w dniu jego święta, 21 września.

 5. Jakie są różnice w przedstawieniu św. Mateusza w różnych tradycjach chrześcijańskich?

  Różnice w przedstawieniu św. Mateusza w różnych tradycjach chrześcijańskich mogą dotyczyć ikonografii, interpretacji jego roli i znaczenia w historii Kościoła, a także szczegółów dotyczących jego życia i misji ewangelizacyjnej.